LANDSCHIP 2017-2021

Er is nog nooit een sociale verandering ten goede geweest die op gang is gebracht door regeringen of instellingen.

Alle verandering ten goede moet plaatshebben door acties van kleine groepen personen.

Je moet nooit geloven dat zo’n kleine groep mensen de macht niet heeft om de wereld te veranderen.

Wij geloven dat ieder individu invloed kan hebben als hij zijn passie uit door actie te ondernemen. ( naar antropologe Margaret Mead)

Timecircus zijn passie is bouwen aan installaties en artistieke acties ter bescherming van de vrijheid van de mens en zijn durf tot

de uitvoering van zijn fantasieën. Timecircus heeft als opdracht de ijver van creatieve individuen te kanaliseren in publieke interventies

van directe actie tegen de beperking van ‘vrij leven’. Vrij van angst, vrij van nood aan onnodige materiële ballast, vrij om te leven volgens uw eigen waarden.

Het landschip is een nieuwe actie waarmee Timecircus een mobiel landmark wil scheppen dat mensen moed geeft en aanzet tot verzoening

en vereniging. Wij proberen politieke, maatschappelijke en filosofische tegenstand van vrijheid te counteren met de kracht van het groeiende

aantal mensen dat zich heeft verlost van het individualisme.

Het landschip beschikt over het minimum aan middelen nodig om in deze moderne wereld nomadisch te overleven en te opereren.

Vanuit Antwerpen vertrekt het landschip in 2021 naar Elefsina in Griekenland om daar gedurende een half jaar te integreren,

geïnspireerd te raken door de bevolking en hun cultuur. Dit zal leiden tot actie die gedragen wordt door een zo groot mogelijk deel van de plaatselijke bevolking.